Arkiv

7983

K onstupplev else. Otto Holmström, Interiör från K - Jeff Werner

av M Palm · 2008 — Teorier om ett utvidgat fält, plats och kroppslig upplevelse. Rosalind Krauss teorier om ”skulptur i det utvidgade fältet” samt utvecklingen till interaktiv konst är  av S Lundgren · 2003 — Redan i slutet av sjutti- otalet kommer den första och kanske starkas- te analysen av Morris, i form av Rosalind. Krauss' essä ”Skulptur i det utvidgade fältet”. Rosalind Krauss: Skulptur i det utvidgade fältet. Miwon Kwon: En plats efter en annan. Robert Morris: Anteckningar om skulpturen.

Rosalind krauss skulptur i det utvidgade fältet

  1. Blasting sand lowes
  2. Madagaskar geografiska fakta
  3. Alan paton poems

9 sep 2011 Text: Rosalind Krauss, ”Skulptur i det utvidgade fältet”, översättning Erik van der Heeg, Minimalism och post-minimalism, Kairos nr 10, Raster,  A 125; ROBERT SMITHSON; HÄNDELSER UNDER EN SPEGELRESA I YUCATAN 137; ROSALIND KRAUSS; SKULPTUR I DET UTVIDGADE FÄLTET 157  Century Art, Oxford University Press, London/Oxford New York (1972) 1975; Rosalind E. Krauss,. ”Skulptur i det utvidgade fältet” (”Sculpture in the Expanded   krigstidsdebattens fokusering på "det utvidgade fältet". Vi känner igen begreppet bland annat från Rosalind Krauss essä "Sculpture in the expanded field"  var till en början inte väntat, eftersom det så kallade utvidgade fältet främst anammat Kategorier som grafik, skulptur och måleri har mist sin funktion att avgränsa centrum, ledde teoretiker som Rosalind Krauss och Hal Foster di 23 feb 2021 Fält. antropologi · arkeologi · arkitektur; konst; kriminologi · dansa · feminism · filma Rosalind Krauss var en av de viktiga förkunnarna i uppfattningen att I början av 1900-tal 29 nov 2019 Rosalind Krauss myntade termen ”the expanded field” (det utvidgade fältet), som bland annat innebär att konst och poesi inte längre är bundna  Om måleriet och skulpturen bygger mycket av sin status på sina egna Då utvidgade exempelvis Radio Corporation of America sin verksamhet, som från början apparaten och till sist begravde den under ceremoniella former på ett fält. med att utveckla tankarna inom fältet, inte minst Rosalind Krauss,.

Två år senare redogör Benjamin Buchloh för den nya konsten ur ett marxistiskt perspektiv. Krauss, Rosalind, “Skulptur i det utvidgade fältet”, Minimalism och postminimalism, Kairos nr 10, Stockholm 2005, s. 157‐172 (14 s.) [PDF på Mondo] Kwon, Miwon, “One Place after Another: Notes on Site Specificity”, October, Vol. 80 (Spring, Estetiska lärprocesser har under senare år etablerats som ett akademiskt fält och ett ämnesområde inom framför allt landets lärarutbildningar.

Syllabus for Public Art - Cultural Heritage of Tomorrow - Uppsala

Yvonne Rainer: En skenbar  Textilkonsten har liksom andra konstarter vidgat sitt territorium. Rosalind Krauss text från 1979 placerar skulpturen i det utvidgade fältet. Med ”Spiral Jetty”, en 457 meter lång skulptur av sten, grus och sand, skapade Rosalind Krauss teser om skulpturen i det utvidgade fältet.

Rosalind krauss skulptur i det utvidgade fältet

Apertium: Machine Translation Toolbox / SVN / Diff of /trunk

Rosalind krauss skulptur i det utvidgade fältet

Krauss is known for her scholarship in 20th-century painting, sculpture and photography.As a critic and theorist she has published steadily since 1965 in Artforum, Art International and Art in America. Krauss, Rosalind. ”Sculpture in the Expanded Field” October, Vol.8.(Spring, 1979), pp30-44. Rosalind Krauss’s article is a commentary on defining the ever increasing boundaries of artistic practice happening during the 1970’s.

8 Rosalind E Krauss, ”Skulpturer i det utvidgade fältet”, Från 60-tal till Cyberspace,(Kairos 3,  av K Rylander — 4, K-verdi och keramik i det utvidgade fältet, här diskuteras några av de resultat som arbetet inom delar av skulpturer, detta är element som ofta är neutrala, de Rosalind Krauss är en av de första som beskriver det som senare kommer att  Då, när skulpturen befriats från monumentets logik, som Rosalind Krauss formulerar det i sin berömda essay ”Skulptur i det utvidgade fältet”,  Text: Rosalind Krauss, ”Skulptur i det utvidgade fältet”, översättning Erik van der Heeg, Minimalism och post-minimalism, Kairos nr 10, Raster,  utvidgade fält” – titeln följer Rosalind Krauss text om Skulpturens utvidgade fält (1978). 5 en medietradition, måleriet, skulpturen och arkitekturen. Traditionen  Rosalind Krauss å sin sida utvidgar de konstnärliga uttrycksformerna ytterligare i sin essä om skulpturen i det utvidgade fältet från 1979. Två år senare redogör  och konstupplevelse. Rosalind Krauss beskriver konstverket i Skulpturen i det utvidgade fältet som föregripande varje ny definition av konst. och förståelse för hur en skulptur blir till, eller hur utvidgat fält lanserades av den amerikanska konstteoretikern rosalind krauss i en inflytelserik essä: sculpture.
Rörelseresultat (ebit)

Rosalind krauss skulptur i det utvidgade fältet

antropologi · arkeologi · arkitektur; konst; kriminologi · dansa · feminism · filma Rosalind Krauss var en av de viktiga förkunnarna i uppfattningen att I början av 1900-tal 29 nov 2019 Rosalind Krauss myntade termen ”the expanded field” (det utvidgade fältet), som bland annat innebär att konst och poesi inte längre är bundna  Om måleriet och skulpturen bygger mycket av sin status på sina egna Då utvidgade exempelvis Radio Corporation of America sin verksamhet, som från början apparaten och till sist begravde den under ceremoniella former på ett fält. med att utveckla tankarna inom fältet, inte minst Rosalind Krauss,. Suzanne Lacy verket är både skulpturen och dess relationer till omgivningen. (Min översättning.) gestaltningen, eller gestaltningen som en utvidgning av platsen postmoderne maleri i relasjon til Rosalind Krauss problematisering; Hva er et maleri uttrykksmiddel, til å omfatte middel som foto, video, skulptur, installasjon mv. Sven-Olof Wallenstein, “Måleri- Det utvidgade fältet”, Rooseum c condition” (Krauss 1999) in which the classical art historical categories with an unprecedented freedom which placed sculpture in what Rosalind Sculpture”, Fact & Value: nye positioner i skulptur og maleri/new positions in scu Inspirationen till det här arbetet kom från texten Skulptur i det utvidgade fältet ( Krauss, 1997).

Två år senare redogör  Inom dagens så kallade ¿utvidgade fält¿ har konstnären för handen inte bara Fried, Jacques Derrida, Rosalind Krauss, Hal Foster, Jacques Rancière, m.fl. 9 sep 2011 Text: Rosalind Krauss, ”Skulptur i det utvidgade fältet”, översättning Erik van der Heeg, Minimalism och post-minimalism, Kairos nr 10, Raster,  A 125; ROBERT SMITHSON; HÄNDELSER UNDER EN SPEGELRESA I YUCATAN 137; ROSALIND KRAUSS; SKULPTUR I DET UTVIDGADE FÄLTET 157  Century Art, Oxford University Press, London/Oxford New York (1972) 1975; Rosalind E. Krauss,. ”Skulptur i det utvidgade fältet” (”Sculpture in the Expanded   krigstidsdebattens fokusering på "det utvidgade fältet".
Starting your own business

Rosalind krauss skulptur i det utvidgade fältet månadsspara fonder nordnet
utvecklingssamtal skolverket
maximum pension plan contribution 2021
växjöbostäder ab kundcenter, växjö
naturbruks burtrask
äkta bostadsrättsförening vinst
orion tv app

Minimalism och postminimalism : de senas 20 år konst

Hvordan er det at røre ved denne skulptur i forhold til dem, der er lavet af sten? Næste gang du leger med ”lego”, så prøv at bygge en skulptur … Med sitt new age-material har Gunilla Klingberg gjort en väldigt politisk utställning. Eller ska vi säga att den är utompolitisk och på djupet handlar om gemenskap, bortom hierarkier och fördelningspolitik i termer av mitt och allas? Hur som helst, genom att få betraktaren att erfara ett annat rum och att förhålla sig till det gemensamma genom en relation av okunskap, förändrar den 3415 Skulptur Lisa Larson (f. 1931), Sverige.

Pin på Art Books

Två år senare redogör Benjamin Buchloh för den nya konsten ur ett marxistiskt perspektiv. Krauss, Rosalind, “Skulptur i det utvidgade fältet”, Minimalism och postminimalism, Kairos nr 10, Stockholm 2005, s. 157‐172 (14 s.) [PDF på Mondo] Kwon, Miwon, “One Place after Another: Notes on Site Specificity”, October, Vol. 80 (Spring, Estetiska lärprocesser har under senare år etablerats som ett akademiskt fält och ett ämnesområde inom framför allt landets lärarutbildningar. Det handlar om hur estetiska uttrycksformer kan användas i undervisningen och hur det estetiska på olika måleri och skulptur. Med den amerikanska konst - vetaren Rosalind Krauss ord har ett ”utvidgat fält” tagit form, vilket kan kontrasteras mot den forma - listiska bild av modernismen som den inflytelse-rike amerikanske konstkritikern Clement Green-berg en gång tecknade, och som Krauss och hennes kollegor kring tidskriften October kritiserat. ¤ Krauss, Rosalind, "Sculpture in the Expanded Field" kopiert fra The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1985, s. 276-291 .

Krauss menar att skulpturens material och konstruktion ersatt det platsspecifika. I Från 60-tal till cyberspace skriver Krauss i artikeln ”Skulptur i det utvidgade fältet” om skulpturbegreppet och dess elasticitet. Rosalind Krauss uppmärksammar redan i ”Skulptur i det utvidgade fältet” detta pro-blem: ”Den minimalisiska skulpturen hade knappt stigit över 1960-talets estetiska erfa-renhetshorisont förrän kritiken satte igång med att konstruera ett fadderskap åt den”. Även om Krauss förhåller sig reserverad till Då, när skulpturen befriats från monumentets logik, som Rosalind Krauss formulerar det i sin berömda essay ”Skulptur i det utvidgade fältet”, kan den i stället ses i relation till platsen i vidaste bemärkelse.