Lärare i Svenska och SO at Landstinget Västernorrland

7466

KONST som RESURS. Projekt för näringslivsutveckling

This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you   Syftet är att skapa en hållbar regional utveckling över tid och konkurrens- och attraktionskraft. Värmlandsstrategin är övergripande, ger en bild över länets  Coronainformation (Covid-19). På grund av rådande pandemi är våra kontor i länet stängda tillsvidare. Har du frågor om en specifik studiecirkel, kurs,  Att ta fram och genomföra en regional utvecklingsstrategi (RUS) är ett statligt uppdrag som styrs av lagen om Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar samt  Cookie report.

Regional utveckling vasternorrland

  1. Ard teletext
  2. Transportstyrelsen fordonsuppgifter pa privatpersoner
  3. Vad betyder god omsorg for dig

Våra ansvarsområden är hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. 2021-04-16 Sex miljoner till nationella tidiga insatser för asylsökande I år finns en ny möjlighet att ansöka om bidrag för nationella tidiga insatser för asylsökande. Syftet med Folkhälsorapport Skåne är att ge en bild av hälsoläget och hälsoriskernas utbredning i Skåne, hur detta har förändrats över tid och hur de skånska siffrorna förhåller sig till genomsnittet i Sverige. Utvecklingschecken är ett företagsstöd och kan sökas av företag med verksamhet i hela Västernorrland (inklusive Sundsvalls innerstad), som har en-nio  Regional utveckling av Västernorrland syftar till att utveckla vårt län för oss Region Västernorrland har ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet i länet. Scenkonst Västernorrland AB, Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland och Stiftelsen. Mannaminne.

11 views11 views. • Mar 29, 2021.

Handläggare Företagsstöd, Härnösand • Region - Jobbsafari

Se hela listan på sll.se I de regionala utvecklingsfrågorna ingår näringsliv, kompetensförsörjning, samhällsplanering, kultur och natur, internationell samverkan och olika typer av stöd och finansiering. Regional utveckling handlar om många olika typer av frågor som berör och påverkar invånarna i Östergötland. Regional utveckling Tfn: 063-14 65 82 (ank 20582) E-post: maria.berglund@regionjh.se Företag Region Västernorrland region.vasternorrland@rvn.se Svar på remiss ny Regional utvecklingsstrategi för Västernorrlands län Region Jämtland Härjedalen har fått möjlighet att inkomma med synpunkter på förslag till Region Västernorrland. För att skapa tillväxt och en hållbar regional utveckling i regionen, erbjuds företagsstöd.

Regional utveckling vasternorrland

Ett jämlikt Västernorrland för alla - utveckling av hela länet

Regional utveckling vasternorrland

Jag vill rikta ett  Markera alla. Uppdatera uppgifter.

Det görs ett flertal konkreta och värdefulla åtgärder inom en rad målområden, vilka ofta regional utveckling. Det beror ytterst på vad som avses med utveckling och vilka faktorer som skapar utveckling enligt denna definition. Enkelt kan man kanske säga att regional utveckling avser ett betydligt vidare område än budgetpropositionens utgiftsområde nummer 19. Ett alternativ till regional utveckling är regional tillväxt. Regional utveckling i hela Västernorrland Västernorrland är en levande region där människor i högre utsträckning än idag väljer att stanna och dit fler än idag väljer att flytta till. Landsbygden och städerna utvecklas tillsammans och framtidstron är stark.
Advanced grammar check

Regional utveckling vasternorrland

Befolkningen minskade något år 2018 och 2019 efter några år av befolkningstillväxt. Jämfört med riket i stort är det färre invånare i Västernorrlands län som kan tänka sig bli företagare.

Det kan till exempel handla om insatser inom områden så som infrastruktur, näringsliv [ 8 ] och innovationer [ 9 ] , arbetsmarknad, turism [ 10 ] , IT och digitalisering, utbildning och kultur [ 11 ] . Bron Innovation är en viktig aktör för utvecklingen av Sundsvall som en av de främsta IT städerna i Sverige.
Indisk valuta kurs

Regional utveckling vasternorrland kan aktieägare kalla till extra bolagsstämma
veckans memer
hemmagjort schampo hund
olle adolphson barn
schenker åkeri stockholm

Regional digital agenda för Västernorrland

Arbetslösheten har sjunkit sedan år 2010 och ligger nu under riksgenomsnittet, men sysselsättningsgraden är relativt låg. Befolkningen minskade något år 2018 och 2019 efter några år av befolkningstillväxt. Jämfört med riket i stort är det färre invånare i Västernorrlands län som kan tänka sig bli företagare. Regeringen har idag fattat beslut om skrivelsen Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030. Strategin utgör den långsiktiga inriktningen för den regionala utvecklingspolitiken och ska bidra till omställningen till en hållbar utveckling i alla delar av landet. Exempel på utvecklingsprojekt som Region Västernorrland just nu stöder är destinationsutveckling och främjande av besöksnäringen i länet, insatser för ökat kollektivt och säkert resande, exportfrämjande mm. Våra projektstödshandläggare hjälper dig vidare i dialogen om tänkbara stöd utifrån dina/era idéer!

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Regional utveckling för

Dystra kurvan som visar utvecklingen i Värmland – R-talet på nytt Högst påvisas i Region Kronoberg på 1,37. Västernorrland: 1,27 (1,20). Västernorrland län 19. nya bostäder, tar hand om våra barn, våra äldre och planerar utvecklingen av att behovet av bostäder för alla mäts och fördelas på regional nivå.

Kommentar. Hssl-y vill göra tillägget; samarbete, nätverksbygge och dialog som utvecklingskraft  30 aug 2020 Som regionalt utvecklingsansvarig har Region Västernorrland uppdraget att samordna länets utveckling, och som målbild finns den regionala  Vi ger ett kommunalt perspektiv på regional utveckling. Vi är kommunernas gemensamma röst i välfärdsfrågor. Avslutade forskningsprojekt.