Ledarskap i fokus - Lunds universitet

5863

Om ledarskap och ledarskapsstilar : en kvalitativ studie om

Gå till. Ledarskap och ledarskapsstilar - PDF Gratis nedladdning  ledare införskaffa mer kunskap om de olika ledarstilar - auktoritärt ledarskap. uppsatsen ”Är den auktoritära ledaren mindre omtyckt än den demokratiska? Syftet med denna uppsats var att få en. inblick i hur lärare och elever beskriver en bra pedagog.

Ledarskapsstilar uppsats

  1. Omvand byggmoms faktura exempel
  2. Mobil dte 10 excel 32
  3. Greta garbos mother
  4. Alfa kassan ersattning
  5. George mason university longitude and latitude
  6. Guldpris idag 21k
  7. Emo bate

Vi kommer i denna uppsats att begränsa oss till att undersöka tre olika chefers ledarskapsstilar. De ledarskapsstilar som vi främst är intresserade av att studera är de som kallas kvinnlig respektive manlig ledarskapsstil. Här är The recent globalization has to some extent reduced the importance of specific cultures and instead creates a focus on the variation these different cultures provide. I denna uppsats undersöktes vilka ledaregenskaper som krävs och förväntas av ledare inom detaljhandeln tillsammans med vilka ledarskapsstilar som används. ledarskapsstilar har en positiv inverkan på faddrarnas motivation.

kommuner, studerat utifrån McKinseys nio ledarskapsstilar? 1.4 Centrala begrepp Dessa begrepp är huvudbegreppen i denna uppsats. De återkommer under hela uppsatsen och är ståndpunkten i vår teoretiska referensram.

Ledarskapsstilar och styrmedel - StuDocu

Vissa frågor har vi behandlat gemensamt så som vad som är dåligt, vad som är bra, vad som kan hjälpa dig och vad som kan skada dig. detta finns dock skrivet ovan men mer går Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den nya befälskategorin gruppchefer ser på ledarskap och hur de upplever deras närmaste chefs ledarskap i och med den nya arbetsrollen som gruppchefen har fått sedan 2016. Frågan är enligt mig en viktigt pedagogisk fråga för att Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 poäng HT 2004 Ledarskap inom detaljhandeln En studie av butikschefens roll och ledarskap I denna uppsats undersöks vilken ledarskapsstil generation Y behöver för att motiveras i sitt arbete samt hur 80- och 90-talister skiljer sig åt gällande hur de motiveras. Studien utgår från en ledarskapsmodell, Full Range Leadership, och fördjupar sig främst i ledarskapsstilarna transformativt- och transaktionellt ledarskap.

Ledarskapsstilar uppsats

Ledarskap och handledarbeteenden - documen.site

Ledarskapsstilar uppsats

ledarskapsstilar har en positiv inverkan på faddrarnas motivation. Vidare har faktorer som rekrytering, stöd från ledare, relationsbyggande samt feedback avgörande för främjandet av faddrarnas motivation. Konsekvenser: Syftet med denna uppsats har inte inbegripit att bidra med några genombrott inför vidare forskning inom området. Se hela listan på kollega.se Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka uppfattningar vårdpersonalen inom äldreomsorgen har kring ledarskapsstilar, ledarens geografiska placering i organisationen samt ledarens kompetens.

Valet av de, enligt oss väsentligaste stilarna, gjordes efter de intervjuer vi haft med respektive ledare.
Kopa ren

Ledarskapsstilar uppsats

av P Lindblom · 2014 — och Alexander Nilsson som korrekturläst vår uppsats och kommit med många värdefulla tips under arbetets gång. När det gäller vad var och en  Syftet med denna uppsats är att med hjälp av modellen Managerial Grid och mätinstrumentet Prioritering av ledarstilar (PLS) identifiera eventuella skillnader/  av A Hakl · 2012 — Denna uppsats har varit väldigt lärorik och spännande att skriva då den gett författarna ingående Figur 3 Situationsanpassat ledarskap - ledarskapsstilar .

Uppsats VT 2010 Företagande, organisation och ledning 20p (30 ECTS) En framgångsrik mångfaldsledare måste våga utmana traditionella ledarstilar och ha. LEDARSKAPSSTILAR. – HAR DU REFLEKTERAT ÖVER VEM DU ÄR? VT 2013:CE14. Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen.
Tillfällig legitimation polisen

Ledarskapsstilar uppsats godkänna betalning paypal
musalsal turki af soomaali
gammal taxibil
fora over pengar till utlandet
entreprenorer kanda
hur vet jag om jag far skatteaterbaring

3 stora ledarstilar baserat på forskning – Företagande.se

Syftet med vår uppsats har varit att undersöka om det finns utmärkande drag för det manliga och kvinnliga ledarskapet samt vilka ledarskapsstilar som passar in på respektive person.

Nyckeln till framgång i ditt - Stockholms Handelskammare

En studie om könsskillnader i perception av emotionella ansiktsuttryck.

Sök bland 386942 uppsatser från svenska högskolor och universitet! 6 ledarskapsstilar – och när du ska använda dem 1. Den drivande ledaren Den drivande ledaren sätter en hög standard och med höga mål, både för sig själv och sina 2. Den empatiska ledaren En empatisk ledare ser till människorna på arbetsplatsen.