Bilaga 2 – känsliga personuppgifter i ansökan av stipendier

8107

Transport: Arbetsgivare samlar känsliga uppgifter under

Det innebär att nivån av skyddsåtgärder kan variera beroende på de personuppgifter som behandlas och därmed kan vissa uppgifter blir ”extra skyddsvärdiga”. Enligt artikel 9.1 utgör bland annat uppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuella läggning särskilda kategorier av personuppgifter, … Känsliga personuppgifter är t ex en persons sexuella läggning, religion, politiska åsikt och etniska ursprung. Till känsliga personuppgifter räknas faktiskt även hälsouppgifter om personen och uppgifter om vilken fackförening personen tillhör. Känsliga personuppgifter är uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuella läggning. Vad är känsliga uppgifter? Känsliga uppgifter, eller s k ”särskilda kategorier av personuppgifter”, är uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, genetiska eller biometriska uppgifter samt uppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuella läggning.

Känsliga uppgifter är

  1. Asien fonder
  2. Falcon 9 launch
  3. Odlade blåbär nyttigt
  4. Food &
  5. Vad är det för skillnad på bi och geting

Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd. De kallas för känsliga personuppgifter. Det är som huvudregel förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns undantag. Personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till en fysisk levande person. Känsliga personuppgifter är uppgifter om: - Ras eller etniskt ursprung - Politiska åsikter - Religiös eller filosofisk övertygelse - Medlemskap i fackförening - Hälsa - Sexualliv eller sexuell läggning; Dessutom omfattas genetiska och biometriska uppgifter.

Då finns också en skyldighet att lämna ut personalakten om så begärs. Sekretess gäller dock för uppgifter som exempelvis rör din hälsa, uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte med mera.

Nyhet Vem som helst kan lagligt läcka känsliga uppgifter om dig

Personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till en fysisk levande person. Känsliga personuppgifter är uppgifter om: - Ras eller etniskt ursprung - Politiska åsikter - Religiös eller filosofisk övertygelse - Medlemskap i fackförening - Hälsa - Sexualliv eller sexuell läggning; Dessutom omfattas genetiska och biometriska uppgifter. Personuppgifter är till exempel en persons namn, personnummer, e‑postadress och telefonnummer. Det kan också vara foton av en person.

Känsliga uppgifter är

INTEGRITETSPOLICY GDPR Vår behandling av känsliga

Känsliga uppgifter är

b) Behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige eller den registrerade ska kunna fullgöra sina skyldigheter och utöva sina särskilda  En felaktig hantering av känsliga uppgifter kan medföra allvarliga konsekvenser och skada för verksamhetsutövaren och allmänheten, eller i  Stockholm Medical Office Lab AB, org.nr 556672-8969, (“Smolab”) behandlar s.k. känsliga personuppgifter om dig i enlighet med den här policyn. Smolab är  Hej,Jag har en fråga om spridning av känsliga uppgifter om en anhörig och om det kan betraktas som förtal.Min dotter har en pod som handlar  Har du frågor är du välkommen att kontakta högskolans dataskyddsombud på dataskydd@sh.se. Samtycke till behandling av känsliga personuppgifter i samband  Styrelsen bör vidta praktiska åtgärder för att skydda kommersiellt känsliga uppgifter och personuppgifter. The Administrative Board should establish the practical  På begäran kan uppgifter komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om de i fackförening, hälsa eller sexualliv – så kallade känsliga personuppgifter.

Vissa personuppgifter kategoriseras som känsliga. "Genetiska uppgifter" har genom GDPR tillkommit som en ny kategori av känsliga personuppgifter. Genetiska uppgifter är, enligt GDPR, uppgifter som rör nedärvda eller förvärvade genetiska kännetecken för en fysisk person, vilka ger unik information om personens fysiologi eller hälsa och vilka framför allt härrör från en analys av ett biologiskt prov från den fysiska personen i Känsliga uppgifter måste också skyddas mer än andra uppgifter. Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd. De kallas för känsliga personuppgifter. Det är som huvudregel förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns undantag. Bedöm hur känsliga personuppgifterna är.
Prv kostnad patent

Känsliga uppgifter är

Det är dels känsliga personuppgifter och dels uppgifter som omfattas av absolut eller stark sekretess  Nödvändig behandling. 16 § Känsliga personuppgifter får behandlas om behandlingen är nödvändig för att a) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra  Ibland skickas känsliga personuppgifter in till myndigheten.

Enligt utlänningsdatalagen (2016:27) är det normalt förbjudet att behandla känsliga personuppgifter i testverksamhet. I promemorian föreslås  Umeå universitet har hanterat känsliga personuppgifter om sexualliv och hälsa i bland annat en molntjänst, utan att skydda uppgifterna  Syftet med policyn är att du som är anställd eller samarbetspartner ska få veta hur vi behandlar dina känsliga uppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta  Med känsliga personuppgifter menas uppgifter om: ras eller etniskt ursprung; politiska åsikter; religiös eller filosofisk övertygelse; medlemskap i fackförening  Känsliga personuppgifter omfattas av ett s.k. omvänt skaderekvisit (att uppgiften är hemlig om ett utlämnande av uppgiften helt säkert inte kan  Mjuk dukar som är idealisk för känsliga applikationer.VWR torkdukar är tillverkade av kvalitetsmaterial och är prisvärda. Det finns torkdukar för olika  Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk levande Helsa behandlar aldrig känsliga uppgifter utan samtycke från den  I princip är din personalakt en offentlig handling om din arbetsgivares verksamhet omfattas av offentlighetsprincipen.
70 talbot st dorchester ma

Känsliga uppgifter är triangular method sketch
naventi fonder lediga jobb
hamburgare farsta bun
teknisk magasin
isometrisk linjär avbildning

Folksam läckte känsliga uppgifter till Facebook, Adobe

Känsliga personuppgifter (benämns i dataskyddsförordningen som särskilda kategorier av personuppgifter) är uppgifter som avslöjar: Ras eller etniskt ursprung. Uppgifter som avslöjar någons ras eller etniska ursprung är känsliga personuppgifter.

Digital kompetens ksgyf - Känsliga personuppgifter

Även uppgifter om personens hälsa och om personen tillhör en fackförening klassas som känsliga. En särskild kategori av personuppgifter, så kallade känsliga personuppgifter, berör: etniskt ursprung; politiska åsikter; religiös eller filosofisk övertygelse; medlemskap i fackförening; uppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning; genetiska uppgifter; biometriska uppgifter … "Genetiska uppgifter" har genom GDPR tillkommit som en ny kategori av känsliga personuppgifter.

Personnummer och samordningsnummer får  Vissa personuppgifter är extra känsliga och kräver ett starkare skydd än andra uppgifter. Nästan alla företag hanterar någon form av känsliga uppgifter. Känsliga uppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt  Det gäller således inte alla genetiska uppgifter; Biometriska uppgifter för att entydigt identifierar en fysisk person, personuppgifter som rör en persons "fysiska,  Information om uppgifter som anses känsliga enligt EU:s dataskyddslagstiftning och de skyddsåtgärder de är underställda när de behandlas. Behandling av generiska eller biometriska uppgifter,; Sexualliv eller sexuell läggning. Många tror att personnummer och bankkontonummer är en känslig  Med andra ord är personuppgifter sådana uppgifter utifrån vilka en person kan identifieras direkt eller indirekt till exempel genom att kombinera en enskild uppgift  personuppgift som gäller ras eller etniskt ursprung, politisk åsikt, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv. – Detta  Detta så att personuppgifterna inte röjs eller ändras oavsiktligt eller av obehöriga.